You are here: Comsys » Partners » POWERMORE CO.,LTD

POWERMORE CO.,LTD

Comsys partner

PowerMore Co Ltd (Công ty TNHH Gia Lực) là một trong những công ty đầu tiên tại Việt Nam mang đến giải pháp lọc sóng hài và ổn định chất lượng điện năng. Chúng tôi đã thiết kế lắp đặt thành công hơn 30 công trình về lọc sóng hài tích cực APF, lọc sóng hài thụ động trung thế, Statcom trung thế cho các công ty điện lực và khách hàng công nghiệp. 

Segments:    General Industry

Contact

Contact Person: Cuong Hoang

Email: cuong.h@powermore.vn

Phone: +84 932 412 778

Fax: +84 5113 958 709

Country: Vietnam

Street: Chế Lan Viên

Postcode: 550000